“Ieder kind kan en wil leren.”

 

De praktijk is gericht op het individueel begeleiden van kinderen met leer- en/of ontwikkelings problemen. We ondersteunen kinderen, ouders en hun begeleiders bij problemen en vragen rondom het onderwijs en de opvoeding.

De behoefte aan ondersteuning bij leer- en/of ontwikkelingsproblemen is niet leeftijdsgebonden. Om de doelgroep met een indicatie te kunnen voorzien in de behoefte aan individuele begeleiding is het mogelijk om deze hulp ook in te kopen vanuit de PGB.

In de praktijk zien we dat ouders en/of verzorgers van kinderen die complexe zorg nodig hebben op zoek zijn naar een vervolg. Een mentor kan dan oplossing bieden. De mentor neemt het stuk aansturing in de zorg en begeleiding over van de ouders. Mentorschap kan vanaf het moment dat de jongere de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt . Ook deze ondersteuning wordt geboden in de praktijk.

 
 
Praktijk

PGB

Kinderen of jongeren die een indicatie hebben ontvangen zorg in de vorm van ZIN (Zorg In Natura) of PGB (Persoons Gebonden Budget)…

 
Wachtkamer

Mentorschap(I.o.)

Sinds kort is het ook mogelijk om begeleiding te ontvangen in de vorm van mentorschap…